Kako spriječiti da Firefox izađe kada zatvorite posljednju karticu

Kako spriječiti da Firefox izađe kada zatvorite posljednju karticu
Kako spriječiti da Firefox izađe kada zatvorite posljednju karticu
Anonim

Pojavljuje se poruka da ovo može poništiti vašu garanciju i trebali biste nastaviti samo ako ste sigurni u ono što radite. Sve dok slijedite naša uputstva, bit ćete dobro, pa kliknite na "Biću oprezan, obećavam" da nastavite.

Slika
Slika

Počnite kucati

closeWindowWithLastTab

u polju za pretragu da pronađete postavku. Trebalo bi da se prikaže postavka

browser.tabs.closeWindowWithLastTab. Podrazumevano je postavljeno na "true" što će zatvoriti pretraživač kada zatvorite posljednju karticu.

Slika
Slika

Da onemogućite ovu postavku, dvaput kliknite na nju. Vidjet ćete promjenu vrijednosti u “false” i cijela postavka se prikazuje podebljano, što ukazuje da vrijednost nije postavljena na zadanu vrijednost.

Slika
Slika

Sada kliknite na dugme “Close tab” na posljednjoj otvorenoj kartici u Firefoxu.

Slika
Slika

Firefox ostaje otvoren, a zadnja otvorena kartica se ponovo otvara i prikazuje stranicu Nova kartica. Ako se predomislite i želite da se Firefox zatvori kada zatvorite posljednju karticu, jednostavno dvaput kliknite na ovu postavku ponovo da promijenite vrijednost natrag na "true".

Popularna tema