Kako otvoriti kartice iz vaše posljednje sesije kad god pokrenete pretraživač

Sadržaj:

Kako otvoriti kartice iz vaše posljednje sesije kad god pokrenete pretraživač
Kako otvoriti kartice iz vaše posljednje sesije kad god pokrenete pretraživač
Anonim

Ekran postavki otvara se u novoj kartici, osim ako niste odabrali da otvorite postavke Chromea u posebnom prozoru. U odjeljku Prilikom pokretanja odaberite opciju “Nastavi gdje ste stali”.

Slika
Slika

Promjene postavki se automatski čuvaju. Da zatvorite karticu Postavke, kliknite na “X” na desnoj strani kartice ili pritisnite Ctrl+W na tastaturi.

Slika
Slika

Firefox

Firefox ne samo da pamti koje su kartice bile otvorene u vašoj posljednjoj sesiji pregledavanja, već i sve prozore koji su bili otvoreni, ako ste imali više otvorenih Firefox prozora. Da biste automatski otvorili sve prozore i kartice koji su bili otvoreni u vašoj posljednjoj sesiji pregledavanja Firefoxa, kliknite na dugme Firefox menija (tri horizontalne trake) u gornjem desnom uglu prozora i kliknite na „Opcije“na padajućem meniju.

Slika
Slika

Opcije se prikazuju na novoj kartici. Provjerite je li ekran Općenito aktivan na kartici Opcije. U odjeljku Startup odaberite “Prikaži moje prozore i kartice od posljednjeg puta” na padajućoj listi “Kada se Firefox pokrene”. Kliknite “OK”.

Slika
Slika

Promjene postavki se automatski čuvaju. Da zatvorite karticu Postavke, kliknite na “X” na desnoj strani kartice ili pritisnite Ctrl+W na tastaturi.

Slika
Slika

Opera

Da bi Opera otvorila kartice iz vaše poslednje sesije, kliknite na meni Opera u gornjem levom uglu prozora pretraživača i izaberite “Podešavanja” sa padajućeg menija.

Slika
Slika

Postavke se prikazuju na novoj kartici. Na osnovnom ekranu, u odjeljku Prilikom pokretanja, kliknite na opciju “Nastavi gdje sam stao”.

Slika
Slika

Promjene postavki se automatski čuvaju. Da zatvorite karticu Postavke, kliknite na “X” na desnoj strani kartice ili pritisnite Ctrl+W na tastaturi.

Slika
Slika

Internet Explorer

Da otvorite sve kartice iz vaše poslednje sesije pregledanja u Internet Exploreru, kliknite na dugme zupčanika u gornjem desnom uglu prozora i izaberite “Internet opcije” iz padajućeg menija.

Slika
Slika

Na kartici Općenito, u odjeljku Startup, odaberite “Počni s karticama iz posljednje sesije”. Zatim kliknite na “OK”.

Slika
Slika

Microsoft Edge

Da biste otvorili sve kartice iz vaše poslednje sesije pregledanja u Microsoft Edge-u, kliknite na dugme menija (tri tačke) u gornjem desnom uglu prozora i izaberite “Podešavanja” sa padajućeg menija.

Slika
Slika

Okno Postavke se prikazuje na desnoj strani prozora pretraživača. U okviru Otvori sa, izaberite „Prethodne stranice“. Kliknite bilo gdje desno od okna Postavke da ga zatvorite.

Slika
Slika

Sada nećete izgubiti otvorene kartice ako se vaš pretraživač sruši ili ako ga slučajno zatvorite.

Popularna tema