Kako dodati vođicu tabulatora na tabulator u programu Microsoft Word

Kako dodati vođicu tabulatora na tabulator u programu Microsoft Word
Kako dodati vođicu tabulatora na tabulator u programu Microsoft Word
Anonim

U dijaloškom okviru Tabs, možete podesiti mjerenje tabulatora pomoću okvira Tab stop i promijeniti poravnanje kartice. U odeljku Leader izaberite vrstu vođice kartice koju želite: tačke (2), crtice (3) ili donje crte (4). “None” (1) je zadana opcija i ne primjenjuje tabulator na odabrani tabulator.

Slika
Slika

Zabilježite mjernu jedinicu na vašim tabulatorima. Koja god jedinica mjere koju ste postavili za ravnalo također se koristi za vaše tabulatore.

Slika
Slika

Kliknite na “OK” da prihvatite vaše promjene i zatvorite okvir za dijalog Tabs.

Slika
Slika

Sada, kada pređete tabulatorom na tab stop sa vođom, vodeći karakteri automatski popunjavaju prostor od jednog bita teksta do drugog.

Slika
Slika

Ako želite da vidite gde su vaši tabulatori u vašem dokumentu, a ne samo na lenjiru, možete uključiti znakove koji se ne štampaju. Mala strelica iznad prednjih znakova na sljedećoj slici je znak tabulatora.

Slika
Slika

Ako primjenjujete isti predvodnik kartice na istu tabulatorsku stopu na više redova, možete odabrati te redove, a zatim dodati vođicu kartice svim tim redovima odjednom slijedeći korake iznad.

Popularna tema