Kako zaustaviti automatsko reproduciranje GIF-ova u Slack-u za iOS

Kako zaustaviti automatsko reproduciranje GIF-ova u Slack-u za iOS
Kako zaustaviti automatsko reproduciranje GIF-ova u Slack-u za iOS
Anonim

Tapnite na “Postavke” na meniju.

Slika
Slika

Na ekranu postavki dodirnite “Pristupačnost”.

Slika
Slika

Tapnite na dugme klizača “Onemogući animirane slike” tako da postane zeleno. Sada se animirane slike neće automatski reproducirati. Prikazat će se kao statične slike.

NAPOMENA: Slack je podešen da automatski reproducira animirane slike osim ako nije omogućeno Reduce Motion u iOS postavkama (Općenito >Pristupačnost > Reduce Motion). Ako ste imali uključen Reduce Motion kada je ova Slack funkcija pokrenuta, Slack će je uključiti i animirani GIF-ovi se neće reproducirati. Ipak, ne izgleda da izmjena jedne od ovih postavki utiče na drugu.

Slika
Slika

Nažalost, kada su animirane slike onemogućene, GIF-ovi se pretvaraju u statične slike koje se ne mogu ručno reproducirati jednu po jednu. Ako želite da vidite reprodukciju jedne animirane slike, morate isključiti opciju Onemogući animiranu sliku i pustiti sve animirane slike da se reproduciraju. Ili je sve ili ništa. Ali, barem je lako prebaciti ovu postavku.

Popularna tema